Breng uw registratie in het UBO-register in orde

Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten de ‘uiteindelijke begunstigden’ van vennootschappen in een register opgenomen zijn. Dit is het zgn. UBO-register, waarbij UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. De registratieplicht geldt ook voor kleine vennootschappen en vzw’s. Deze maatregel kadert in de antiwitwaswetgeving.

Wie is er ‘uiteindelijk begunstigde’?

  • Bij een vennootschap gaat het om
    • personen die minstens 25% van de aandelen en/of de stemrechten in bezit hebben.
    • iedereen die op een andere manier zeggingschap heeft over de vennootschap (denk bv. aan een aandeelhoudersovereenkomst).
    • hoger leidinggevend personeel

Iedereen die tot de eerste twee categorieën behoort, moet geregistreerd worden. Enkel als dit niemand oplevert, moeten de natuurlijke personen uit categorie drie vermeld worden.

  • Bij stichtingen en vzw’s zijn dit bestuurders, natuurlijke personen die de vereniging kunnen vertegenwoordigen, het dagelijks bestuur waarnemen of op een andere manier zeggingschap uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk?

De bestuurders/zaakvoerders. Ze dienen de gegevens jaarlijks te controleren en, in geval van een wijziging, binnen een maand de nodige aanpassingen door te geven.

Wat zijn de mogelijke sancties?

Een administratieve geldboete van 250 tot 50.000 euro.

Wat moet u precies doen?

Ga naar de site van de FOD Financiën en breng daar zo snel mogelijk uw registratie in orde.

U vindt hier alle praktische info en een gebruikershandleiding.
Lukt het niet, neem dan contact op met ons kantoor. We zullen u vragen om met uw identiteitskaart (en bijhorende pincode) langs te komen op kantoor, en vervolgens de nodige stappen ondernemen.

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten