Corona-crisis | Deel 2: Tegemoetkomingen voor gedaalde inkomsten

Wat moet u als ondernemer zeker weten in het kader van de corona-crisis?

Compensatiemaatregel

  • Dit is een eenmalige premie van 3.000 € voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies hebben van meer dan 60% tegenover het jaar daarvoor. Voor starters wordt de omzetdaling van 60% vergeleken met het neergelegde financieel plan.
  • Een zelfstandige die niet de volledige sociale bijdragen betaalt, kan aanspraak maken op een premie van 1.500 €, op voorwaarde dat de zelfstandige een inkomen heeft tussen 6.996,89 € en 13.993,78 € en niet voor >80% aan de slag is als werknemer.

Andere ondersteunende maatregelen voor zelfstandigen en bedrijven

  • Hinderpremie voor wie zijn bedrijf moet sluiten.
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteit niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitoefenen
  • Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen.

Hebt u zelf Covid-19 opgelopen? En hebt u een polis Gewaarborgd inkomen?

  • Dan hebt u recht op de uitkering volgens de voorwaarden van uw contract. Neem in dat geval meteen contact op met uw makelaar of verzekeraar. Opgelet, als u uit voorzorg in quarantaine geplaatst wordt, dan zal uw verzekering Gewaarborgd inkomen niet tussenkomen.

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten