Geen btw-attest 6% meer bij renovatie

Wie renovatiewerken uitvoert aan privéwoningen die in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief, mag het werk voortaan onmiddellijk aan 6% btw factureren. Een btw-attest is niet langer verplicht en wordt vervangen door een standaardclausule op de factuur. Die luidt als volgt…

Btw-tarief

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  1. de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
  2. de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
  3. de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Klanten hebben een maand de tijd om te protesteren. Het attest mag wel nog gebruikt worden tot 30 juni 2022 in het kader van een overgangsperiode.

Meer info?

Voor extra informatie kunt u steeds bij uw dossierbeheerder terecht.

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten