Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Dienen uw statuten aangepast te worden? Of is een omzetting van uw vennootschap nodig?

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Dit heeft heel wat gevolgen voor bestaande vennootschappen. Aangezien het aantal vennootschapsvormen drastisch beperkt wordt, is de kans groot dat u uw statuten moet aanpassen of uw vennootschap dient om te zetten naar een andere vorm.

Wat moet u zeker weten?

 • Enkel de volgende vennootschapsvormen blijven over:
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Coöperatieve Vennootschap (CV).
  • Vennootschap Onder Firma (VOF)
  • Commanditaire Vennootschap
  • maatschap. Die laatste heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Ook de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit uit te oefenen via een eenmanszaak blijft bestaan.

 • Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moeten de statuten van bestaande vennootschappen (zoals een VOF, BVBA of een NV) aangepast zijn. Wie vandaag een vennootschapsvorm heeft die vanaf 1 januari 2024 niet langer bestaat, moet zijn vennootschap vóór die datum laten omzetten.
 • In bepaalde gevallen is het wenselijk of zelfs noodzakelijk dat er gekozen wordt voor een nieuwe, andere vennootschapsvorm. Denk bijvoorbeeld aan de omzetting van een BVBA naar een NV of van een VOF naar een BV. Hiervoor gelden specifieke procedures die strikt nageleefd dienen te worden.

Regel het tijdig!

Onderneem tijdig actie om dit in orde te brengen. Wacht niet tot eind 2023! U moet hiervoor immers een afspraak maken bij de notaris. Als de wijzigingen niet op tijd doorgevoerd zijn, komt uw aansprakelijkheid als bestuurder in het gedrang.

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder!

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten