Onbelast bijverdienen: alles wat u moet weten in 10 vragen

Sinds 15 juli 2018 mag u onder bepaalde voorwaarden tot 500 euro per maand (6.000 euro per jaar) onbelast bijverdienen. Hoe zit dit precies in elkaar? Aan de hand van 10 vragen komt u er alles over te weten!

Wie komt hiervoor in aanmerking?

  • werknemers die minstens 4/5 werken
  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • gepensioneerden

Studenten, huisvrouwen en -mannen en werkzoekenden vallen dus uit de boot. Al kunnen werklozen wel onder bepaalde voorwaarden nog bijklussen bij een erkend deeleconomieplatform (en mét toestemming van de RVA). Wie met SWT is (het vroegere brugpensioen), komt niet in aanmerking.

Werknemers die 4/5 werken en een premie krijgen voor een thematisch verlof of tijdskrediet, moeten checken bij de RVA of ze in aanmerking komen voor het onbelast bijverdienen.

Zelfstandigen mogen geen klussen uitvoeren die in het verlengde liggen van hun beroepsactiviteit en evenmin bij bestaande klanten. Een schilder kan dus niet extra onbelast gaan bijverdienen met schildersopdrachten.

Om de toegangsvoorwaarden te beoordelen, wordt er gekeken naar drie kwartalen eerder. T-3 is dus het referentiekwartaal.

Geldt de regeling voor elk type van werk?

Neen, zeker niet. Het moet gaan om werk voor verenigingen, diensten van een burger aan een andere burger of activiteiten in de deeleconomie. Met andere woorden, u kunt niet bijklussen voor bedrijven.

Betaalt u sociale bijdragen op het inkomen dat u op deze manier verdient?

Neen, u betaalt op dit bedrag (maximaal 500 euro per maand) geen sociale bijdragen en geen belastingen.

Mag u dit werk zomaar doen of moet er een aangifte gebeuren?

Er moet altijd een aangifte gebeuren op bijklussen.be door de vereniging, het deeleconomieplatform of door uzelf.

Mag u voor andere burgers eender wat doen tegen betaling?

Neen, de overheid voorziet in een expliciete lijst van toegelaten activiteiten. Belangrijk is verder dat het gaat om occasioneel werk. Met andere woorden, elke week de tuin onderhouden van uw buurman komt niet in aanmerking voor het onbelast bijverdienen. Als u dat sporadisch doet, is er geen probleem.

Wat valt er onder verenigingswerk?

Verenigingen zijn er van heel diverse pluimage. Ook ouder- en buurtcomités worden bijvoorbeeld als verenigingen beschouwd. Vaak zal het gaan om culturele activiteiten, begeleiding bij evenementen of uitstappen, … Sporttrainers vallen ook onder de regeling. Voor verenigingen hoeft het niet te gaan om occasioneel werk, maar mag er wel sprake zijn van een zekere regelmaat.

Welke deeleconomieplatformen worden aanvaard?

Ook hiervoor is er een duidelijke lijst met erkende deeleconomieplatformen.

Wat gebeurt er als u meer verdient dan 500 euro per maand?

Daar moet u goed voor opletten, want in dat geval zullen de betrokken bedragen beschouwd worden als beroepsinkomsten. En daarop betaalt u belastingen en sociale bijdragen …

Overschrijdt u enkel het maandbedrag en niet het jaarplafond, dan geldt de herkwalificatie enkel voor de betrokken maand(en). Overschrijdt u de jaardrempel, dan worden al uw inkomsten geherkwalificeerd tot beroepsinkomsten …

U moet zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Wordt het maximumbedrag elk jaar aangepast?

Ja, dit wordt geïndexeerd. Voor 2018 wordt er al een indexering toegepast, want het maximum bedraagt voor dit jaar 6.130 euro (510,83 euro per maand).

Moet er een overeenkomst gesloten worden?

Voor werk voor burgers is dat niet nodig, voor werk voor verenigingen wel.

Hebt u hier nog vragen over?  

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten