Senior Dossierbeheerder

Geplaatst op: 5 januari 2021

Boekhouden, fiscaliteit, vennootschapsrecht en sociale wetgeving hebben geen geheimen voor jou en je zet graag je tanden in pittige dossiers? Je houdt er bovendien van om je collega’s te begeleiden en te coachen? Wij hebben een plek voor jou vrij!Bij Akanta beheer je online uitdagende dossiers waarin je al je kennis en kunde in de praktijk kan brengen. Ook je communicatieskills en positieve houding komen goed van pas voor het contact met klanten en de begeleiding van je collega’s.

M.b.t. de dossiers waarvoor de senior dossierbeheerder fungeert als dossierbeheerder voor de cliënt staat de senior dossierbeheerder, eventueel met ondersteuning van een boekhoudkundig medewerker en/of junior dossierbeheerder, in voor het:

 • opvolgen van de tijdige en volledige aanlevering van documenten door de cliënt;
 • accuraat en tijdig verwerken van de aan- en verkoopdocumenten;
 • accuraat en tijdig verwerken van de financiële documenten;
 • indien relevant, nakijken en waar nodig corrigeren van door de cliënt zelf verrichte boekhoudkundige verwerkingen van transacties;
 • voorbereiden en afwerken van de btw-aangifte, de btw-listing, de opgave van intracommunautaire handelingen en eventuele andere in te dienen documenten inzake btw;
 • verzorgen van de eigen correspondentie met de cliënt;
 • opvolgen en beantwoorden van vragen van de cliënt en/of van de Administratie;
 • opmaken van tussentijdse situaties;
 • opmaken van een ontwerp financiële planning;
 • opmaken van de winstopstelling / de jaarrekening;
 • opmaken van de neer te leggen jaarrekening;
 • opmaken van verslaggeving;
 • opmaken van de fiscale aangifte inzake inkomstenbelastingen;
 • voorbereiden van en vertegenwoordiging van de cliënt bij fiscale controles;
 • voeren van besprekingen met de cliënt;
 • nauwgezet opvolgen van de cliënt, met het oog op het realiseren van een proactieve adviesverlening (hetzij rechtstreeks, hetzij via doorverwijzing naar externe partners)op het vlak van onder meer boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, algemene organisatie, met bijzondere aandacht voor alle binnen het wettelijk kader mogelijke optimalisaties terzake;
 • proactief opvolgen van de voor een cliënt verrichte werkzaamheden in functie van het te hanteren ereloon.

Op het vlak van organisatie en ontwikkeling staat de senior dossierbeheerder in voor het:

 • organiseren en coördineren van de eigen werkplanning, vanzelfsprekend met inachtneming van de binnen het team afgesproken werkplanning;
 • opvolgen van de wettelijke en reglementaire wijzigingen op het vlak van in het bijzonder boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving en vennootschapsrecht;
 • toepassen en uitvoeren van alle interne afspraken zoals op kantoorniveau vastgelegd;
 • waar relevant, begeleiden en coachen van een boekhoudkundig medewerker en/of junior dossierbeheerder.

Vereiste competenties:

 • beschikt over een grondige up-to-date kennis m.b.t. boekhouden, fiscaliteit,
 • vennootschapsrecht en sociale wetgeving;
 • kan vlot werken met de software en tools die binnen het kantoor gebruikt worden;
 • kan onder eigen verantwoordelijkheid het volledige beheer van een aanzienlijk aantal dossiers
 • verzorgen;
 • kan een boekhoudkundig medewerker en/of junior dossierbeheerder begeleiden en coachen;
 • kan vlot en efficiënt communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • kan klant- en servicegericht handelen;
 • kan zelfstandig werken;
 • is bereid tot regelmatige bijscholing;
 • is stressbestendig;
 • is flexibel;
 • is betrouwbaar;
 • is nauwgezet;
 • is een teamplayer;
 • is integer;
 • heeft een positieve attitude.

Interesse in deze vacature?

Stuur ons jouw cv en motivatiebrief

Benieuwd naar ons team?

Lees enkele interviews

Deel dit met je vrienden