Vergroening van onze mobiliteit

De federale regering wil werk maken van een vergroening van onze mobiliteit. Concreet gaat het om 3 initiatieven:

 • aanpassing van de voorwaarden inzake fiscale aftrek
 • stimuleren van laadpalen en laadpunten
 • vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget

Aanpassing van de voorwaarden inzake fiscale aftrek

Vanaf 2026 genieten enkel emissievrije wagens nog van fiscale aftrek. Het aftrekpercentage daalt weliswaar naarmate de wagens later aangekocht worden:

Jaar van aankoop, lease of huurFiscale aftrekbaarheid
2026100%
202795%
202890%
202982,5%
203075%
203162,5%
 • Voor personenwagens met een verbrandingsmotor en hybride personenwagens die aangekocht werden vóór 1 juli 2023 blijft de huidige regeling gelden.
 • Voor personenwagens met een verbrandingsmotor die aangekocht werden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt een overgangsregeling waarbij de maximale aftrekbaarheid systematisch lager komt te liggen, om te eindigen op nul vanaf 2029.
 • Voor hybride personenwagens die aangekocht werden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 blijft de huidige aftrekregeling van toepassing, maar …
  • zijn benzine- of dieselkosten maar voor 50% meer aftrekbaar
  • wordt de solidariteitsbijdrage sterk verhoogd
 • Voor personenwagens met een verbrandingsmotor en hybride personenwagens die aangekocht werden vanaf 1 januari 2026 is er geen fiscale aftrek meer.

Bedrijven die de komende jaren emissievrije bestelwagens of vrachtwagens aankopen, genieten een verhoogde investeringsaftrek.

Jaar van investeringInvesteringsaftrek
202335%
202429,5%
202524%
202618,5%
202713,5%

Stimuleren van laadpalen en laadpunten

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een nieuw laadstation, genieten een verhoogde kostenaftrek:

Jaar van investeringVerhoogde kostenaftrek
Van 01/09/2021 tot en met 31/12/2022200%
Van 01/01/2023 tot en met 31/08/2024150%

Opgelet: het laadstation moet gedurende een deel van de dag toegankelijk zijn voor derden, het moet om een intelligent systeem gaan en erkend zijn. Ook moet deze laadpaal (binnen het gebruik van het bedrijf) enkel voor lichte vrachten met 100% beroepsmatig gebruik te dienen.

Ook particulieren genieten trouwens een belastingvermindering als ze een nieuw laadstation laten installeren. Hierbij de percentages:

Jaar van betalingBelastingvermindering
Van 01/09/2021 tot en met 31/12/202245%
202330%
202415%

Het bedrag waarop de vermindering berekend wordt, wordt beperkt tot € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige. Technologische en ecologische voorwaarden: het laadstation moet de laattijd en het laadvermogen kunnen sturen en moet draaien op groene stroom.

Vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget

De regering voorziet onder andere in de volgende aanpassingen:

 • Wie een milieuvriendelijke wagen wil als alternatief voor een afgestane wagen, moet vanaf 2026 kiezen voor een emissievrije wagen.
 • Het mobiliteitsbudget kan ook gespendeerd worden aan:
  • fietsenstalling of fietsveiligheid
  • elektrische steps
  • parkeerkosten op trein- of busparkings
  • abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden
  • een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer
  • huisvestingskosten binnen een straal van 10 km rond de plaats van tewerkstelling

Vragen?

Voor meer info kan je uiteraard bij je dossierbeheerder terecht.

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten