Wat zijn je rechten en plichten bij een sociale inspectie?

Je bent samen met je medewerkers druk in de weer om je klanten te servicen, wanneer plots de sociale inspectie aan de deur klopt. Moet je die zomaar binnenlaten? Wat zijn jouw rechten en plichten bij zo’n bezoek? En hoe kan je je hierop voorbereiden?

Moet je de sociale inspectie altijd binnenlaten?

Sociale inspecteurs kunnen te allen tijde bij je bedrijf langskomen: 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de inspecteurs meestal op een tijdstip zullen langskomen wanneer ze enige bedrijfsactiviteit verwachten. Als ze bijvoorbeeld om 2u ’s nachts bij een advocatenkantoor voor de deur staan, is het risico groot dat die deur gesloten zal blijven omdat er gewoonweg niemand is. Belt de sociale inspectie aan als er wel iemand aanwezig is, dan ben je verplicht om de inspecteurs binnen te laten. Wel heb je steeds het recht om een legitimatie te vragen, als ze die niet spontaan getoond hebben.

De sociale inspectie komt lang niet altijd onaangekondigd langs. Zo gebeuren de meeste bezoeken op afspraak.

Welke ruimtes mogen sociaal inspecteurs betreden?

De inspecteurs mogen alle ruimtes betreden waarvan ze vermoeden dat er personeel actief is. Ze kunnen dus niet zomaar de privéwoning van de bedrijfsleider binnenstappen, tenzij ze denken dat er medewerkers daarnaartoe gegaan zijn. Weiger je de toegang tot bepaalde ruimtes, dan wordt dit gezien als een weigering van de hoogste categorie …

Wat mag de sociale inspectie meenemen?

De sociale inspectie mag de veiligheid van het bedrijf, zichzelf en de medewerkers niet in het gedrang brengen tijdens hun bezoek. Ze mogen dus bijvoorbeeld niet zomaar een veebedrijf binnenstappen zonder het gepaste schoeisel. Ze hebben wel het recht om alle documenten (maar ook kladblaadjes, agenda’s, blocnotes …) in te kijken en mee te nemen (ook toestellen mogen ze meenemen), voor zover de werking van de onderneming niet in het gedrang komt. Je doet er dus goed aan om vooraf zelf in backups te voorzien.

Wie mogen ze aanspreken binnen je bedrijf?

De sociale inspecteurs mogen iedereen binnen het bedrijf aanspreken en vragen stellen. Maar je bent, net als je medewerkers, niet verplicht om te antwoorden. Tijdens de gesprekken met personeelsleden mag de leidinggevende niet aanwezig zijn. De inspecteurs mogen niet beslissen om het werkproces volledig stil te leggen. Iedereen moet tijd krijgen om zich voor te bereiden op het gesprek. Je hebt altijd het recht om je te laten bijstaan door een advocaat.

Na het bezoek wordt er een pv opgemaakt. Controleer of dit opgesteld is in jouw bewoordingen. Laat het nalezen en eventueel aanpassen als de tekst niet overeenkomt met de beoogde uitleg. Tevens vermeldt dit PV de mogelijke stappen die verder opgevolgd moeten worden.

Hoe kan je je voorbereiden?

Stel zelf een dossier samen met alle sociale documenten: arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, uurroosters, Dimona-meldingen … Daar wordt tijdens een bezoek van de sociale inspectie immers eerst naar gevraagd. Pas in een later stadium worden loonfiches, inhoudingen … bekeken in het kader van een gerichte controle van de arbeidsvoorwaarden.

Heb je nog bijkomende vragen hierover?

Contacteer dan zeker Gery Beeckmans via gery@akanta.be of 03/774.40.92.

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten